İnsan Kaynakları – ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.

İnsan Kaynakları

ARD Grup İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası doğrultusunda ARD GRUP HOLDİNG, grup firmalarında gerçekleşen çalışmaları etkin ve verimli bir şekilde yürütmeyi, personel istihdamını planlı bir şekilde gerçekleştirmeyi ve istihdam edilen personele gerekli eğitimi sağlayarak süreklilik ilkesi altında çalışmalara dahil etmeyi hedeflemektedir.

İnsan kaynakları politikamızda başlıca sorumluluklarımız;

 • Nitelikli personel istihdamını gerçekleştirme
 • İstihdam edilen personellerin gelişimine katkı sağlama
 • Tüm şirket çalışanlarının motivasyonunu artırma
 • Sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirme
 • Organizasyonu geliştirme ve güçlendirme
 • Toplam ödül yönetimi
 • Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırma

ARD Grup Kariyer Fırsatları

Hangi departman için değerlendirilirse değerlendirilsin, adaylarımızın, yön belirleme, takım çalışması, iletişim, işbirliği geliştirme, sonuç odaklılık, yaratıcılık ve girişimcilik, kendini ve çalışma, arkadaşlarını geliştirme, farklılıklara uyum ve yönetme, müşteri duyarlılığı gibi ana yetkinliğe sahip olması önemlidir.

Yeni mezun ve deneyimli adaylarımızın uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak; yetkinlik bazlı mülakat, mesleki kişilik envanteri, yabancı dil seviye tespit mülakatı, değerlendirme merkezi uygulamaları değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır.

Başvurularınız için, özgeçmişinizi [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

İK Uygulamaları

 

Eğitim ve gelişim çalışmalarının amacı çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine yardımcı olmaktır. Bölüm müdürleri her yıl sonunda; bir sonraki yıl için, bölüm çalışanlarının almasını önerdikleri mesleki eğitimlerin listesini İnsan Kaynakları’na iletir. Kişisel gelişim eğitimleri tüm çalışanlar için, bölüm müdürleri ile işbirliği halinde, İnsan Kaynakları ve Örgütsel Gelişim Bölümü tarafından planlanır ve gerçekleştirilir. Online eğitimler ve Kurumsal İletişim Eğitimleri tüm çalışanları için periyodik olarak planlanarak gerçekleştirilmektedir.

Çalışan işe başladığı gün İnsan Kaynakları Birimi tarafından gerekli İş Sözleşmesinin imzalanmasının ardından Oryantasyon toplantısına alınır. Yasal hakları,Yan hakları,İzinler ve Çalışma şekli bilgilendirmesi yapılarak Oryantasyon formu imzalatılır.Çalışağı birim yöneticisine yönlendirilir.

Her bir çalışan hem kendi iş güvenliğinden hem de çalışma arkadaşlarının iş güvenliğinden, ayrıca uymakla yükümlü olduğu çevre ile ilgili tüm prosedür ve talimatlardan sorumludur. Her bir çalışan İSG bilmek ve gereğini yapmakla yükümlüdür. Her bir çalışanın ona bağlı tüm talimat ve prosedürlerde tanımlanan kurallarına uyması, tarafınca yürütülen tüm işleri bu kapsamda yapması zorunludur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü ve ilgili talimatları detaylıca tanımlanmıştır. Tüm çalışmaların bu kapsamda yürütülmesi zorunludur. Ayrıca yine her bir çalışan gördüğü uygunsuzluğu Idari İşler Direktörlüğüne doğrudan iletmekle ve/veya Kayba Ramak Kalma Formları ile bildirmekle yükümlüdür. Uygunsuzluklar durumunda izlenmesi gereken yol, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedüründe anlatılmıştır. Her çalışan, geçireceği periyodik muayenelerin yanısıra, İSG nin yönlendireceği bir doktor ya da sağlık kuruluşunda muayene edilebilir.

Etik Kurallar; faaliyetlerimizi ve işlerimizi kanunlar, yönetmelikler ve prosedürler çerçevesinde yürütürken, her türlü tutum ve davranışımızla ilgili olarak yön gösteren kurallar bütünüdür. Tüm çalışanları bu kuralların “İş Sözleşmesi”nin bir parçası sayıldığının anlaşıldığına dair bir taahhütname imzalar. Çalışanlar, İş Etiği Kuralları içinde yer alan ilkeleri bilmek, anlamak ve uygulamak zorundadır. KVKK ve İş Etiği Kuralları, tüm çalışanlar için geçerlidir. Dürüstlük ve Doğruluk Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Bütün faaliyetlerimizde, işlem ve ilişkilerimizde ARD Grubu temsilen ilişkide bulunduğumuz üçüncü şahıslara, şirket içerisinde iş arkadaşlarımıza, amirlerimize ve astlarımıza, kısaca tüm iç ve dış müşterilerimize karşı davranış, görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken doğruluk ve dürüstlük ilkelerine göre davranırız.

Eşitlik ve Adalet Tüm faaliyet, işlem ve ilişkilerimizde eşitlikçi ve adil davranmak önemli ve vazgeçilmez değerlerimizdir. Birbirimize adil ve saygılı davranır; din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri özelliklere dayanarak ayrımcı davranışlarda bulunmayız. Yasalar, Yönetmelikler ve Kurallara Uyum Yasa, yönetmelik ve kurallara uygun davranır ve tüm iş ve işlemlerimizi yasalar ve yönetmeliklere uygun şekilde yerine getiririz. Sorumlu Davranışlar Geliştirme ve Sorumlulukları Yerine Getirme Bütündeki yerimizi ve önemimizi bilir ve müşterilerimize, diğer çalışanlara, ortaklara, tedarikçilere, topluma ve çevreye bu bilince uygun sorumlu davranışlar sergileriz. Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yasalar çerçevesinde yürütür, kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Çalışmalarımızla sürdürülebilir etkiler yaratmak için destek verdiğimiz projelerin uzun soluklu olmalarına, toplumsal anlamda fayda üretmelerine ve kalıcı yarar sağlamalarına dikkat ediyoruz.

Çevresel ve toplumsal projeleri desteklemenin ve uygulamanın yanı sıra, kuruluşundan bu yana bireylerin gelişimine katkıda bulunmak, yerel ekonomilerin gelişiminde rol almak, çevrenin korunmasında öncü olmak ve ekonomik gelişimi sürdürülebilir kılmak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz.

Hızla ve emin adımlarla büyümeye devam ederken;

 • Müşterilerimize ihtiyaçlarına uygun en iyi hizmeti veriyoruz.
 • Çalışanlarımızın, toplumumuzun ve tüketicilerimizin sağlığına itibar ediyoruz.
 • Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde çocukları önceliklendiriyoruz.
 • Üretici sorumluluğumuzla, çevrenin sürdürülebilirlik için önemini biliyor ve çevre projelerini destekliyoruz.
 • Toplumun gelişmesine katkıda bulunacak kültür-sanat, eğitim, spor içerikli projeleri destekliyoruz.