Sağlık – ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.

Sağlık

Sağlık Sektörü

İnsan sağlığına yönelik sorumluluk ve hizmetler hem kamu kurum ve kuruluşları, hem de özel sektör kuruluşları tarafından büyük bir öneme sahiptir. Teknolojik gelişmelerin ve ihtiyaçların beraberinde getirdiği değişim de sağlık sektöründe yer alan pek çok çözüme yansımıştır.

Sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları hizmetlerin arasında yer alan tıbbi süreçlerin, bilişim teknolojileri ile entegre olması yüksek verimlilik ve hata payından ırak ürünlerin piyasada yer almasına olanak sağlamıştır. Örneğin, hastanelerde depolama süreçlerinden, sterilizasyon süreçlerine kadar pek çok işlem RFID teknolojiler ile takip edilebilmektedir. Bu doğrultuda hayati önem taşıyan işlemlerde hataya mahal verilmemesi sağlanmaktadır.