Danışmanlık – ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.

Danışmanlık

Danışmanlık Hizmetleri

Yeni teknolojiler ve ihtiyaçlar beraberinde yeni süreçleri ve uzmanlık alanlarını da beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda danışmanlık hizmetleri başta KOBİ’ler olmak üzere pek çok şirket açısından bir zorunluluk halini almıştır. Şirketler büyüme yolunda başlattıkları süreçlerinde, mali ve teknik konulardan, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan destek hizmetlerine kadar uzmanlık ihtiyacı duymaktadır. Bu doğrultuda ihtiyaçlarını personel istihdamı ile karşılayamadıklarında danışmanlık hizmeti önemli bir çözüm aracı olarak rol oynar.

Danışmanlık hizmetleri günümüzde kurumsal eğitim olanaklarını da beraberinde sunmaktadır. Bu kapsamda şirket personellerinin eğitimi danışmanlık hizmetlerine ek olarak da sunulmaktadır. Bu doğrultuda işletmeler danışmanlık ihtiyaçlarının yanı sıra eğitim hizmetlerinden de faydalanarak uzun vadeli bir yatırım gerçekleştirmiş olmaktadır.