ARD GRUP BİLİŞİM – ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.

ARD GRUP BİLİŞİM

Deloitte EMEA Fast 500 ve Turkey Fast 50 Winner!
ARD Bilişim bir ARD GRUP HOLDİNG AŞ. iştirakidir.

www.ardbilisim.com.tr
[email protected]

Teknolojik yeniliklerin ve değişimin süreklilik kazanması ile bilişim sektörü yönetiminin önemi artmaktadır. Sektörün temel yapısı olan bilgi sistemleri, planlama, kontrol, analiz ve karar verme süreçleri için bilgi toplama, muhafaza ve yayma amacıyla birlikte çalışan ve kurumlarda stratejik karar alma sürecine yardımcı olan unsurlar (donanım, yazılım, insan) grubundan oluşmakta ve işletmelerin faaliyetlerinde sürekliliği sağlamaktadır.

Bu doğrultuda ARD BİLİŞİM ,Bilişim sektörüne yönelik teknolojik yenilikler ve değişimin beraberinde getirmiş olduğu eğitim, ulaşım ve üretim gibi pek çok alanda verimlilik sağlayan Akıllı Teknolojiler doğrultusunda farklılaşan ihtiyaçlara da cevap vermeyi hedef edinmiş,sürekli gelişen teknolojilerin, birbirleriyle iç içe geçmiş uygulama alanlarında uçtan uca çözümler üretmeye devam etmektedir.