İK Politikası – ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.

İK Politikası

ARD Grup İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası doğrultusunda ARD GRUP HOLDİNG, grup firmalarında gerçekleşen çalışmaları etkin ve verimli bir şekilde yürütmeyi, personel istihdamını planlı bir şekilde gerçekleştirmeyi ve istihdam edilen personele gerekli eğitimi sağlayarak süreklilik ilkesi altında çalışmalara dahil etmeyi hedeflemektedir.

İnsan kaynakları politikamızda başlıca sorumluluklarımız;

  • Nitelikli personel istihdamını gerçekleştirme
  • İstihdam edilen personellerin gelişimine katkı sağlama
  • Tüm şirket çalışanlarının motivasyonunu artırma
  • Sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirme
  • Organizasyonu geliştirme ve güçlendirme
  • Toplam ödül yönetimi
  • Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırma