ARD Bilişim

ARD GRUP çatısı altında faaliyet gösteren ARD Bilişim yılların getirdiği tecrübe ile her zaman, bilişim ve teknoloji alanında en iyiyi sunabilmek adına gerekli altyapıyı kurmakta ve kendini sürekli geliştirmektedir. TÜBİTAK, KOSGEB ve Avrupa Birliği çerçevesinde projeler üretmekte ve yürütmekte olan firmamız yurtiçi ve yurtdışında projelerini sürdürmektedir.

 

Bilişim ve Telekomünikasyon Sektöründe;

 

RFID Yazılım Teknolojileri

Firmanın global ölçekte büyüme hedefinde özgün ürün ve teknoloji geliştirme kararlılığı yatar. Bu kararlılık ile RFID alanında birçok projeye imza atmıştır. Bu projelerin her biri müşterinin istekleri doğrultusunda geliştirilebilen, şekillendirilebilen yazılımlardır.

 

Müşterilerin isteği doğrultusunda projelerde farklılıklar oluşturulabildiği gibi, kişinin isteğine göre yeni bir proje geliştirilebilir. Müşteri ve sektör ihtiyaçlarına yönelik olarak bünyesinde yer alan uzman yazılımcı kadrosu ile başarılı projelere imza atmış olan ARDGRUP, sağladığı RFID Yazılım Hizmetleri ile de farkını ortaya koyarak farklı sektörlerden firmaların ilk tercihi olmaya devam etmektedir.

 

 

 

 

RFID Tabanlı Depo Takip ve Dokümantasyon Sistemi

Deposoft yazılımı ile stok deponuzu anlık, kesin doğrulukla izleyebilirsiniz. İhtiyacınız olan ürün miktarı, nerede bulunduğu, hangi sırayla sevk edileceği, durumu (bloke, palette v.b.) bilgilere anında erişebilirsiniz. Deponuzda bulunan ürünlerin etiketlenmesinden-sayımına, giriş ve çıkış işlemlerinin takibinden-sevkiyatına, denetlenmesinden-aylık raporlarına kadar olan tüm süreçleri ARD GRUP personeli ile birlikte depo hizmeti şeklinde vermekteyiz.

 

 

www.ardgrup.com.tr/rfid-depo-takibi/

RFID Tabanlı Demirbaş Takip ve Dokümantasyon Sistemi

 

Demirbaş Takip Sistemi, kurumların demirbaş (pc, laptop, projeksiyon cihazı vb.) sayımını hızlı bir şekilde yapabilme, demirbaşları personelin adına kayıt etme, departmanlar arası taşınan ürünleri gerçek zamanlı olarak takip etme gibi özellikler sunan, mobil veya sabit RFID okuyucular ile entegre çalışabilen bir teknoloji çözümüdür.

 

 

www.ardgrup.com.tr/rfid-demirbas-takibi

RFID Tabanlı Tekstil Takip Sistemi

RFID teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş yazılımımız sayesinde tüm tekstil ürünlerinizin nerede ve hangi sayıda olduğunu anında program üzerinden ya da internet tabanlı ara yüzden gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek basınç, sıcak su ve ısıya dayanıklı özel RFID etiketlerle etiketlenen tekstil ürünleri toplu olarak tek seferde, tek hareketle teslim alınabilir veya teslim edilebilir.

RFID Tabanlı Hasta Takibi

 

Hastaların bütün tıbbi ve cerrahi geçmişlerinin RFID teknolojisi kullanılarak hastayla eşleştirilmesi ve gerektiği zaman yetkili kişilerce bu bilgilere erişilmesini sağlayan bir sistemdir. Hastaların bileklerine takılan RFID tabanlı bileklikler sayesinde doktor gerektiğinde hasta bilgilerini sistem vasıtasıyla güncel ve kesin doğrulukla görüntüleyebilecek ve yanlış tedavi riskinin tamamen önüne geçilmesi sağlanacaktır.

RFID Tabanlı Personel Takip Sistemi

Orta ve büyük ölçekli şirketlerde personellerin kontrol ve takibinin RFID teknolojisi sayesinde en ekonomik ve en verimli şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan sistemdir.

SterilSoft Projesi

Cerrahi alet kaybolması ve zarar görmesi gibi problemleri önleyerek, cerrahi aletlerin doğru ve sağlıklı bir şekilde steril edilmesi, hasta ameliyat ve enfeksiyon bağlantılarının, doğru ve sağlıklı bir şekilde kurulması gibi ihtiyaçların tamamının, teknolojik bir ortamda 1 mm2'lik yüzeylere lazer barkodlama teknolojisiyle, hata olanağı tanımaksızın yönetimini sağlar. 

 

www.sterilsoft.com.tr

Biyometrik Doğrulama Sistemleri

 

Biyometrik doğrulama kişilerin karakteristik özelliklerinden faydalanıp, kimlik ayrımı yapmaya yarayan sistemler bütünüdür. Gelişen bilişim teknolojisi ile kişisel bilgi verilerini depolamak artık mümkündür. PIN kodlarının yerini alan parmak izi, avuç içi tanıma ve yüz tanıma sistemleri ile biyometrik doğrulama teknolojisi; Hastanelerde, Cezaevlerinde, Emniyet Müdürlüklerinde, Adliyeler, Havaalanları, Kamu ve Halka Açık alanlarda kullanılmakta olup Türkiyedeki Bakanlık onaylı iki sistemden bir tanesidir.

 

www.ardgrup.com.tr/biyometrik-tanimlama

M.K.T (Mobil Kaza Tutanağı)

 

 

Mobil cihazlar ve yüksek teknoloji kullanılarak (tablet PC) trafik kazalarının ve kaza tespit tutanaklarının raporlanmasını kolay, hızlı ve tasarruflu hale getiren bir sosyal sorumluluk projesidir.

M.C.T (Mobil Ceza Tutanağı)

 

 

Radar, kırmızı ışık, park cezası gibi kağıt ortamında hazırlanan tüm ceza tutanaklarını, mobil cihazlar kullanılarak elektronik ortama aktarılmasını ve raporlanmasını sağlayan online takip sistemidir.

Arşiv Yönetim Sistemi

 

Dijital Arşiv Yönetim modülü fiziki arşiv elemanlarının tarama işlemi ile dijital ortama aktarılmasını ve oluşan veri yığınlarının profesyonel yazılım araçları sayesinde etkin, hızlı ve güvenilir bir şekilde kullanıma sunulmasını sağlayan bir yazılım ürünüdür.

Belge Yönetim Sistemi

 

Kurum içerisindeki bilgi ve belgelerin dijital ortamda arşivlenmesi ve güvenle saklanabilmesine olanak sağlayan güncel belgelere ulaşımı ve kurum içerisindeki dolaşımı hızlandıran, kurum bünyesindeki koordinasyon eksikliğini, bilgi kayıplarını veya istendiğinde bilgi ve belgeye ulaşamama risklerini ortadan kaldıran bir sistemdir.

Kamulaştırma ve Kentsel Dönüşüm

Kamulaştırma

Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinin kamu yararının gerektirdiği hallerde karşılıklarını peşin ödemek şartıyla taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına el koyması işlemidir.


Kentsel Dönüşüm

Bozulma ve çökme olan kentsel alanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesidir.

Bütçe / Ödeme Yönetim Sistemi

 

Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla kurulmuş bir sistemdir.

Taşınmaz Bilgi Sistemi

 

Kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek; mevcutlarla birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilenlerin ve elden çıkarılanların miktar olarak takip edilmesi amacıyla kayıt altına alınmasını sağlayan bir sistemdir.

Süreç / Görev Yönetimi

 

Bir işlevi gerçekleştirmek üzere ardı ardına gelen ve her aşaması farklı işlemleri içeren, birbirine bağlı aşamalar halinde olan işlemler kümesidir. Hem uzun dönemli iş yönetimi hem kısa süreli görev yönetimi için kullanılabilir.

Çipli Kulak Küpesi (Elektronik Hayvan Kimliklendirme) 

Çipli Kulak Küpesi (Elektronik kimliklendirme) olarak adlandırılan bu sistem ile hayvanın üzerine yerleştirilen ve güç kaynağı gerektirmeyen bir elektronik modül, elektromanyetik dalgalar aracılığıyla, üzerine kaydedilmiş bir kimlik numarasını çevresine yayınlayabilmektedir.

 

Çipli kulak küpesinin klasik küpeye karşı olan üstünlüğü klasik yöntemlerde kullanılan barkod gibi doğrudan görüş (optik temas) gerektirmeden hayvanın pedigri numarasının okunabilmesi sayesinde oluşmaktadır.

 

www.ardbilisim.com.tr
 

ARDGRUP, gerçekleştirdiği bilişim, sağlık, hukuk ve kamu sektörüne yönelik büyük ölçekli projelerle Türkiye'de marka değeri yüksek firmalar arasında yer almaktadır. ARD Bilişim, ARD Medikal ve ARD Danışmanlık bir ARDGRUP markasıdır.